1. AITO KASSAENNUSTE

1. AITO KASSAENNUSTE

MIKÄ ON TÄRKEIN YRITYSTÄ KUVAAVA TIETO?

Tietenkin kassa, kassavirta, maksuvalmius tai joku muu sellainen tieto, joka kertoo nopeasti liikkuvan rahan tuomasta elämänvoimasta. Jos pankkitilillä on tarpeeksi rahaa, voi pk-yritys ratkaista kaikki eteen tulevat ongelmat.

Toteutunut kassavirta tulee selville “itsestään”, kirjanpidosta ja pankkitileistä; tulevaisuuden kassavirta, ennuste, täytyy selvittää laskelmilla. Ennusteita on  kahdenlasia:epäaitoja eli vihje- ja arvaustason tarkuudella tehtyjä, ja aitoja eli kirjanpitotekniikan mukaisesti tehtyjä.

Tässä blogissa kerron aidosta kassavirtaennusteesta. Sen artikkeleissa tulen käsittelemään ennusteen ominaisuuksia, hyötyjä, käyttöönottotapoja ja yleensä kaikkia niitä seikkoja, joissa siitä on pk- ja mikroyrittäjille päätöksentekoapua.

Kassavirta kiinnosta

Kassavirta on selkeä yrityksen elämänvoimatieto ja kiinnostaa kaikkia yritysten kanssa tekemisissä olevia. Kiinnostus luo kysyntää, ja niinpä näiden tietojen ympärillä on laajat markkinat. Tietojen selvitystyön parissatyöskentelee Suomessa satoja ihmisiä. Jotkut tiedoista ovat yritysten julkisista tilinpäätöksistä helposti ja  kenen tahansa laskettavissa, jotkut taas vaativat hieman vaivannäköä. Vaivannäkö kannattaa, sillä elämänvoimatiedot käyvät hyvin kaupaksi: todellisten historiatietojen sekä nykyhetkeä että tulevaisuutta kuvaavien vihje- ja arvaustietojen myymisestä on muodostunut satojen miljoonien eurojen business.

Luonnollisesti myös kukin yritys on kiinnostunut omasta elämänvoimastaan kertovista tiedoista. Pk-yrityksille selkein niistä on kassavirta. Toteutunut kassavirta tulee selville “itsestään”, kirjanpidosta ja pankkitileistä; tulevaisuuden kassavirta, ennuste, täytyy selvittää laskelmilla. Ennusteita on  kahdenlasia:epäaitoja eli vihje- ja arvaustason tarkuudella tehtyjä, ja aitoja eli kirjanpitotekniikan mukaisesti tehtyjä.

 

KASSAVIRTA JA ENNUSTE

Kassavirta  on kuvaus kassasta  sisään ja ulosvirranneesta “fyysisestä” rahasta. Kun kassavirran käyttäytymistä analysoidaan ja pohditaan, tehdään kassavirtalaskelmia. Kassavirtalaskelma voidaan tehdä menneisyydestä kirjanpitotiedoilla tai tulevaisuudesta ennustetiedoilla.

Kassavirta tuntuu konkreettiselta ja selkeältä käsitteeltä. Sitä se onkin ja vielä helposti muodostettavissa, jos tarkastellaan menneisyyttä – se saadaan kirjanpitotiedoista yksinkertaisilla kaavoilla laskettua.

Ennusteen, tulevaisuuden kassavirran, selvittäminen vaatii pohdiskelua. Epäaidot ennusteversiot saa tietysti muodostettua helposti, mutta niitä käytettäessä on pidettävä mielessä, että myös niiden informaatio on epäaitoa eli virheellistä.

Aivan eri luotettavuusluokkaa olevaa informaatiota saa aidosta kassaennusteesta. Ja sen muodostaminen onkin sitten toinen juttu.

MIKSI AITO KASSAVIRTAENNUSTE ON “TOINEN JUTTU”?

Jokaisella yrityksellä on jokin, sen omaan kulttuuriin perustuva tapa kartoittaa tulevaisuuden maksuvalmiutta, joten on vain luonnollista, että ennusteiden taso on hyvin vaihteleva.

Jo vuosisatoja on kirjanpitoa pidetty käyttäen kahdenkertaista kirjaustekniikkaa. Se on virallisesti hyväksytty menetelmä kaikissa maissa, eikä sen luotettavuutta kukaan aseta kyseenalaiseksi. Tämä itsestään selvä toteamus kahdenkertaisen kirjanpidon pätevyydestä johtaa ajatukseen, että voidaanko  samaa tekniikkaa soveltaa myös ennusteiden tekemiseen, ja saadaanko silloinkin matemaattisesti  luotettava ennuste. Voidaan ja saadaan, tällaista kahdenkertaisen kirjanpitomatematiikan avulla tehtyä ennustetta sanotaan aidoksi tase-ennusteeksi ja siitä saadan johdettua aito kassavirtaennuste.

Aito kassavirtaennuste ottaa huomioon sekä liiketapahtumat että niiden ajoituksen ja tasevaikutukset. Siksi se pystyy kertomaan kassan arvon kuukaudesta toiseen jatkuvana virtana, joka nojaa tasapainossa olevaan taseeseen. Aito kassavirtaennuste on synnyintapansa vuoksi helposti simuloitavissa, ja kun se osoittaa kassan tulevat nollapisteet, se samalla myös tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa niiden poistamiseen etukäteen, simuloimalla.

Yritys päätää liiketapahtumien tavoitearvot ja ne syötetään kassavirtaennusteen tuottavaan systeemiin. Sen jälkeen niiden ajallista kohdistumista, vaikutusta taseen tasapainoon ja jopa realisuutta pohtii “itsekseen” oma mekanismi. Sitä kutsutaan tässä blogissa sen toimintatavan perusteella nimellä “itseorganisoituva systeemi”.

Mikä se sitten on tämä itseorganisoituva systeemi, mihin sitä tarvitaan ja miksi juuri sen avulla syntyy aito kassavirtaennuste?

KASSAVIRTA  JA “OLIO”

Yleisenä käsitteenä “itseorganisoituva systeemi” ei ole jokapäiväinen, joten muutama sana siitä. Tällä nimellä kutsuttava systeemi on jokin itse toimiva (=itse organisoituva) kokonaisuus, mekanismi, eräänlainen “olio” (!), joka voi itsenäisesti reagoida ympäristönsä tapahtumiin. Olion ominaisuuksiin kuuluu kyky havaita, muistaa, analysoida, päätellä ja toimia.

Itseorganisoituvan olion fyysinen olomuoto voi olla lähes mikä vain, tai sitä ei ole ollenkaan osoitettavissa. Esimerkiksi ryhmään “elävät oliot” kuuluu fyysinen “perhonen”, ja ryhmään “systeemioliot” kuuluu ei-fyysinen ”markkinatalous”. Olio voi myös olla sähköisesti tallennettu tietokoneohjelma, kuten esimerkiksi kielenkäännöskone -ohjelmisto. Vaikka näiden esimerkkiolioiden ulkoasut ovat täysin toisistaan poikkeavia, on niillä yksi tärkeä yhteinen ominaisuus: ne toimivat itsenäisesti. Monarch -perhonen tekee lajitoveriensa kanssa 5000 kilometrin edestakaisen muuttomatkan täysin itsenäisesti, markkinatalous toimii itsenäisesti, jossakin muodossa, kaikkialla, edes voimatoimet eivät sitä estä, ja alla olevasta linkistä voi jokainen käydä kokeilemassa miten käännöskone -olio toimii. Se toimii vielä vajavaisesti, mutta toimii kuitenkin.

Näiden ”olioiden” täytyy asua jossakin. Fyysisten yksilöiden osalta (kuten perhonen) osoite onkin yksiselitteisesti määriteltävissä, mutta usean yksilön kokonaisuus, kuten markkinatalous, on vain jossakin tuolla ulkona ( markkinatalouden olio -käsitettä on vanhastaan kuvattu mielikuvalla ”näkymätön käsi”).  Ja se sähköisesti tallennettu kielenkäännöskone -ohjelma asustaa tietenkin kovalevyllä, joka puolestaan on tässä pöydällä, tai jossakin internetin pilviavaruudessa.

 

rainaAvers1

 Kuvat: Monarch Butterfly, __ ,Market Economy,__, Invisible Hand_____,Translate – sw

KASSAVIRTAENNUSTE ja MR. PRUDENS

Aitoa kassavirtaennustetta ylläpitävä olio, joka on edellisiä ”perhonen” ja ”markkinatalous” -esimerkkejä yksinkertaisempi, kuuluu siihen kolmanteen esimerkkiluokkaan eli tietokoneohjelmiin.

Kassavirtaennuste -olio on itseorganisoituva tietokoneohjelmisto. Se sisältää rajallisen määrän päättelykykyä, ja sen tehtävänä on tarkastella tulevaisuutta. Tarkemmin sanottuna tämän meidän olion työsarkaa on tietyntyyppisten talousennusteiden tekeminen.

Esimerkkiolioista “perhonen” on tuttu ja konkreettinen, “markkinatalous” tulee vastaa joka päivä ostoksilla oltaessa, tietokoneohjelmatkin ovat päiväisiä tuttuja, mutta entä itsekseen toimiva “ennusteolio”, joka kertoo miten minun yrityksen kassa käyttäytyy tulevaisuudessa – se tuntuu oudolta.

Selkeytetään tätä kassavirtaennusteolio -vyyhteä. Konkretisoidaan sitä luokitelemalla se johonkin ryhmään ja luomalla siitä mielikuvia. Näin se muuttuu yhtä havainnolliseksi kuin perhonen.

Koska kaikilla olioilla on yleisnimi (kuten “perhonen”), niin johdetaan tällekin sellainen. Kassavirta -olio on ihmisten tekemä ja itsetoimiva, joten sen voi katsoa kuuluvan ryhmään “robotit” [T11]. Meidän kassavirtaennustetta ylläpitävä olio on siis itse asiassa robotti.

Tätä tietokoneohjelma -robottia voidaan vielä mielikuvituksen keinoin konkretisoida. Tehdään se personoimalla, robottejahan on personoitu kymmeniä vuosia (R2-D2, Asimo). Annetaan siis robotillemme erisnimi, jolloin siitä muodostuu yksilö. Kutsutaan tätä kassavirtaennustetta valvovaa robottia jollakin sen tehtävää kuvaavalla nimellä. Valitaan nimeksi “Futuri Prudens”. Se on latinaa ja tarkoittaa “tulevaisuutta ajatteleva”, sopii siis hyvin tämän robotin nimeksi. Tämä ”henkilö”, Mr. Futuri Prudens, on siten robotti, joka osaa tehdä päätöksiä, muistaa ja oppii kokemustensa kautta. Ja se osaa tehdä aitoja kassaennusteita.

Vaikka tämä yksilö -mielikuvan muodostaminen personoimalla tehtiinkin hieman kevyehkön huumorin säestämänä, ei itse robotti ole suinkaan kevyt ominaisuuksiltaan.  Mr. Futuri Prudensilla on se yksi painava ominaisuus: se osaa tehdä aitoja kassaennusteita. Siihen ei moni pysty, kuten tulevissa blogikirjoituksissa olevissa vertailutesteissä ilmenee.

 

raitaB1vers

  Paul Krugman,_____, R2D2,_______, Honda Asimo,_______,Horace, _____, Forecasting

 

KASSAVIRTA JA SIMULOINTI

Kassavirtaennuste syntyy Mr. Prudensin monimutkaisen tietokoneohjelman ohjaamana. Se saa käyttäjältä yrityksen tavoitteet ja kirjanpitoraporteista historiatiedot. Se prosessoi tiedot ja tuottaaa pohdiskelujensa tuloksena tavoiteita vastaavan tuloslaskelman, taseen ja kassavirtaennusteen. Se valvoo niiden realistisuutta ja hienosäätää tavoitteita tarpeen vaatiessa.

Itseorganisoituvan Mr Futuri Prudens -robotin aivot muodostuvat monimutkaisesta matemattisten lauseiden verkosta. Tästä monimutkaisesta verkosta on käyttäjälle hyötyä: kassavirtaennustetta voidaan sen avulla helposti simuloida.

Esimerkiksi, kun systeemi varoittaa yritystä osoittamalla tulevat kassan nollapisteet, se samalla tarjoaa mahdollisuuden simuloida ne pois etukäteen. Simulointiprosessissa on automatiikkaa: kun muutetaan yhtä tulostekijää, seuraavat kaikki muut tuloslaskelmaosat, koko tase ja kassavirta automaattisesti tehtyä muutosta, ja tase asettuu tasapainoon. Ja jos halutaan, myös yrityksen kustannuskulttuuri voidaan säilyttää entisenä, “business as usual” (BAU) oletus seuraa, että näin tapahtuu.

 

KASSAVIRTAENNUSTE – se tärkein

Kun yritys joutuu aina päätöksiä tehdessään arvioimaan niiden tulevaisuusvaikutuksia, ja kun päätöksenteko on itse asiassa yrityksen päätehtävä, niin miksi se ei käyttäisi tässä päätyössään apunaan parasta mahdollista ja nyt saatavissa olevaa informaatiota eli aitoa kassaennustetta – laajemmin sanottuna aitoa tase-ennustetta?

Tässä blogisivussa, aivan sen yläosassa, on kytkin “Our Products -Tuoteet“. Siellä kerrotaan miten aito kassaennuste on mahdollista ottaa käyttöön tämän blogisivun kautta.

Leave a Reply