[T2] Cashflow – Kassavirta

[T2] Cashflow – Kassavirta

Cashflow

Cash flow is the movement of money into or out of a business, project, or financial product. It is usually measured during a specified, finite period of time.

 

Measurement of cash flow can be used for calculating other parameters that give information on a company’s value and situation.

Cash flow is a generic term used differently depending on the context. It may be defined by users for their own purposes. It can refer to actual past flows or projected future flows

(Lähde: Wikipedia)

True >< Untrue

Cash flow is “true”,  if it is constructed using the methods of double entry accounting and “untrue” if the double entry system is not in use. This classification applies to actual past flows and projected future flows.

KASSAVIRTA

Kassavirta on käsite, joka kertoo yrityksen todelliset, “fyysiset”, rahasuoritukset;  lähteneet  maksusuoritukset sekä  saadut maksusuoritukset, joltakin ajanjanjaksolta.

Kassavirta on ikäänkuin kassalaatikkoon kohdistuva fyysinen tapahtuma: kolikoita virtaa kilisten sisään ja ulos kassasta. Kolikoiden virran tapahtumat rekisteröidään silloin, kun kolikot kilahtavat “suoraan” kassaan tai pois kassasta, ja samalla syntyy tieto kolikkopinnan korkeudesta.

Toinen samantyyppinen virta kohdistuu symboliseen oma pääoma -“arkkuun”, tämä tuotto/kulu -virta onkin kolikkovirran sisartapahtuma. Tuloslaskelmassa esitetyt tapahtumat kertovat, kuinka arkkuun virtaa tuottoja ja sieltä virtaa kuluja ulos, samalla seurataan “pinnan korkeutta” oma pääoma -arkussa. Tätä abstraktia tuotto/kulu -virtaa ei kuitenkaan saa sekoittaa kolikkovirtaan. Tuotto/kulu virta on teorettinen, abstrakti ja kirjanpitotekninen, sen tarkoitus on rekisteröidä yrityksen oman pääoman muutostapahtumia.

Suoran kassavirran reaalisuus johtuu siitä, että siinä todellisuudessakin tarkkaillaan reaalikolikoita tai niitä edustavia symbolisia kolikoita. Kassavirran avulla voidaan seurata hetkittäistä kolikkopinnan korkeutta kassassa.Kassavirta on myös helppokäyttöinen analyysityökalu, josta näkee onko yritykseltä mennyt enemmän rahaa kuin mitä sille on maksettu, eli onko kassavirta positiivinen (tullut enemmän) vai negatiivinen (mennyt enemmän).

Kassavirta -termi on yleistermi, jota voidaan käyttää eri asiayhteyksissä eri tavalla. Kassavirran arvot voidaan laskea määrämuotoisesti tai vapaamuotoisesti, ja on monia teoreettisia menetelmiä käsitellä kassavirtaa ja sen arvoja, mutta joilla ei kuitenkaan ole pk- ja mikroyrityksissä kovin suurta merkitystä.

Kun kassavirta esitetään määrämuotoisen, kirjanpidollisen formaatin mukaisesti, kutsutaan sitä kassavirtalaskelmaksi. Silloin sen laatimisessa on noudatettava aitoa kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta.

Kun esitystapa on vapaamuotoinen, kutsutaan kassavirtaa jollakin muulla nimellä jotta se erottuisi kirjanpitosäädöksien kassavirtalaskelmaformaatista. Jos vapaamuotoinen kassavirta ei noudata kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta, on kassavirta “epäaito”.

Aito <> Epäaito

Tulevaisuutta koskevia kassavirtaesityksiä koskevat samat kahdenkertaisen kirjanpidon käyttösäännöt: vain kahdenkertaisen kirjanpidon sääntöjen mukaan tehty kassavirtaennuste on aito. Muut kassavirtaennusteet ovat epäaitoja.

 KASSAVIRTA, PERIAATE:

MAKSUT SISÄÄN >> KASSA >> MAKSUT ULOS

cashflow_positive

 

 

 

 

Leave a Reply