About

About me… eli kuka ja miksi

Kassavirtalaskelmien, tarkemmin kassavirtaennusteiden, tekeminen on minun ammattini. Ensimmäisenä ei varmasti tule mieleen, että tämä ala olisi mielenkiintoinen, täynnä yllätyksiä ja elävän elämän tapahtumia.

Sitä se kuitenkin on. Olen ollut tällä alalla jo pari-kolme vuosikymmentä, ja aivan uskomaton määrä värikkäitä tapahtumia mahtuu saamiini kokemuksiin. Tämä ala ei suinkaan ole niin paperinen ja kuiva kuin ehkä ensiajatuksena tuntuu. Todellisuudessa ala on hyvin värikäs – jos niin haluaa.

Tällä alalla työskennellessäni olen matkustellut ympäri maapalloa, vieraillut uskomattoman mielenkiintoisissa historiallisissa paikoissa, tutustunut lukuisiin eri kulttuuriehin ja niiden ihmisiin, työskennellyt valtavien suuryritysten ja yhden miehen mikroyritysten kanssa, olen ollut kansaivälisissä hankkeissa kouluttajana ja olen saanut olla mukana pelastamassa ihmisten työpaikkoja. Olen myös ollut mukana projekteissa, joissa on autettu entisiä rautaesiripun takaisia maita siirtymään takasin markkinatalouden piiriin. Tämä ala on siten mitä mielenkiintoisin.

Kun luonteeni mukaisesti pyrin aina löytämään uusia ja parempia ratkaisuja, olen vuosien varrella mennyt mukaan moniin kehityshankkeisiin. Olen muun muassa ollut suunnittelemassa kirjanpitoa ja kassavirtaa analysoivia tietokoneohjelmistoja (näitä ohjelmistoja on kasapäin markkinoilla, sillä niiden rakentamisen osaamistasovaatimus on hyvin vaatimaton – normaalin ERP -ohjelman laatimisen osaamistaso riittää aivan hyvin – joten niistä ei puhuta näissä blogeissa enään tämän jälkeen). Mielenkiintoisimmat työtehtävät ovat olleet ilman muuta ne kehitystyöt, jossa on luotu niin sanottuja “itseorganisoituvia systeemejä” [T10]. Näillä ohjelmistoilla voidaan tuottaa aitoja tulevaisuuden kassavirtaennusteita.

Itseorganisoituvien systeemien käyttö on vielä niin uusi asia, että se herättää helposti julkista mielenkiintoa. Jo 1990-luvun puolivälissä ilmestyi eräässä englantilaisessa alan julkaisussa muutaman sivun mittainen artikkeli, jossa minua haastateltiin silloisen, hyvin alkeellisen itseorganisoituvan olion toiminnasta tasapainossa olevan taseen ja kassavirtaennusteen tuottajana.

Joitakin vuosia myöhemmin suomalainen Tilintarkastus -lehti pyysi minua kirjoittamaan taselaskennasta eli kuinka tulevaisuuden tase-ennuste voidaan saada pysymään tasapainossa.

Microsoft -sertifikaattini vuoksi tieto viime vuosina syntyneistä self-systeemeistä on julkaistu MS-hakemistoissa. Vuonna 2008 uusin näistä systeemeistä herätti  niin paljon kansainvälistä kiinnostusta, että minut pyydettiin pitämään luento luomastani self-ratkaisusta SASO/IEEE:n konferenssa Venetsiassa [Liite A].

Aito kassavirta – mikä se on?

Kaikissa edellä mainituissa julkasuissa ja luennoissa on mielenkiinnon herättäjänä ollut tase-ennuste, joka toteuttaa kahdenkertaisen kirjanpidon laskentasäännöt.  Tällainen tase-ennuste tuottaa myös aidon kassaennusteen.

Aito kassaennuste voidaankin määritellä tämän ominaisuuden mukaan: se on kassan käyttäytymistä kuukausittain kuvaava ennuste, ja se kuuluu osana tasapainossa olevaan tase-ennusteeseen, joka on laadittu kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti.

Aito ja Epäaito

On todellakin olemassa kahdenlaisa kassavirtaennusteita, aitoja ja epäaitoja.

Epäaito kassavirtaennuste ei osoita miten kassa käyttäytyy hetkittäin, ajan kuluessa. Se oikaisee suoraan alkupisteestä tulevaisuuspisteeseen.
Teknisesti tämä johtuu siitä, että epäaito kassavirta ei sisällä linkkejä taseeseen, se ei noudata kahdenkertaisen kirjanpitomatematiikan menetelmiä.  Siksi sen luotettavuus on kyseenalainen.

Aito kassavirta hallitsee sekä tuloslaskelman että taseen, se kertoo poikkileikkauksittain eri ajanhetken arvot niistä molemmista. Se on niin kuin luonnossa virtaava joki – virtaus missä tahansa sen pisteessä voidaan mitata! Tämä on mahdollista vain monimutkaisen matematiikan avulla, sillä hallitaan taseen sisäiset “joet” jotka vaikuttavat kassavirtaan. Tästä matemaattisesta piirteestä johtuu, että aito kassaennuste on niin harvinainen.

Tässä blogissa minä kerron aidon kassavirtalaskennan tiimoilta lähinnä mikro- ja pkt yritysten maailmaan liittyvistä aiheista.

Jussi Puhakka

A&J 2612111abc

 

 

 

PS. Jokivertaus osoittaa minun peruskoulutuksen. Olen insinööri, ja aikoinan työskentelin vesistöjärjestelyjen parissa. Niihiin liittyy kahdenlaista matematiikkaa: virtausten laskemista ja ennakointia sekä kustannusten laskelmista ja ennakointia. Samoja juttuja siis, joita tarvitaan yritysten kassavirtaennusteiden tekemiseen.