4. MISTÄ TUNTEE AIDON KASSAVIRRAN?

4. MISTÄ TUNTEE AIDON KASSAVIRRAN?

 

 

VARMASTI AITO KASSAVIRTA

Kirjanpitoon perustuva yrityksen lähihistorian kassavirta on helposti muodostettavissa. Se on selkeiden laskentasääntöjen tuottama, konkreettinen raportti, joka muodostuu kirjanpidosta kerätyistä arvoista. Se prosessoidaan kerralla valmiiksi, eikä siinä ole virheitä, sillä se on muodostettu tarkasti kirjanpitosääntöjen mukaan, joten se on aina aito. Sitä voidaan kutsua staattiseksi, sillä sen ei tarvitse enään myöhemmin reagoida mihinkään, ja se on, niin kuin kaikki muutkin kirjanpidon raportit, valmis heti kun kirjanpidon tositteet on käsitelty.

Mutta kun yritetään muodostaa ennusteisiin perustuvaa tulevaisuuden kassavirtaa, havaitaan heti, ettei äskeisen kaavan mukainen menettely ole käyttökelpoinen. Koska tämän minun blogikirjoittelun kulmakivi on kassavirtaennuste -käsite, olen määritellyt erillisessä liitteessä käsitteen “aito kassavirtaennuste” . Kirjoitan myöhemmin kyllä myös käyttöpääomasta, mutta jätän sen vielä odottamaan, koska se käsitteenä on teoreettinen ja kassavirta on konkreettinen.

ONKO AITOA ENNUSTETTA OLEMASSA?

Määrittelyn ydin on siinä, että tulevaisuuden kassavirtaa ei konkreettisena ja tarkkarajaisena ole olemassa, vaan että sitä edustaa “hahmo”, joka puolestaan muodostuu lukuisista sen ”sisällä” olevista vaihtoehdoista, jotka kaikki ovat aitoja ja joista mikä tahansa voi toteutua. Niistä yksi on aktiivi kassavirtaennuste, yksi on tulevaisuudessa toteutuva kassavirta ja kaikki muut ovat ennustevaihtoehtoja.

Mr. Futuri Prudens, tämä meidän itseorganisoituva robotti, selvittää hahmon sisällä olevat vaihtoehdot. Se tietää yrityksen tavat ja tottumukset, se reagoi itse tai käyttäjän komennosta, kun ennustelähtötiedoissa tapahtuu muutoksia, ja se noudattaa orjallisesti kahdenkertaisen kirjanpidon sääntöjä, tase pysyy aina tasapainossa, joten kaikki Mr. Prudensin laatimat kassavirtaennusteet ovat aitoja.

JOKIVERTAILU

On todellakin olemassa kahdenlaisia kassavirtaennusteita, aitoja ja epäaitoja. Niiden eroa voidaan havainnollistaa jokivertailulla.

Aito, luonnollinen joki alkaa jostakin pisteestä, se polveilee vähän kerrallaan eteenpäin päätyen viimein johonkin loppupisteeseen. Välillä siihen liittyy sivujokia ja joskus se hiljentää vauhtiaan järvien kohdalla.

Epäaito joki on sellainen, joka vain lähtee jostakin pisteestä ja yhtäkkiä ilmestyy johonkin toiseen pisteeseen. Kukaan ei tiedä sen käyttäytymismekaniikasta alku- ja loppupisteiden välillä.

Sen sivujokia ei ole kartoitettu, korkeintaan oletettu, kuten muinaisajan kartoissa oli tapana tehdä. Kukaan ei ole myöskään tietoinen sen tasapainosta – mahtuuko vesi uomaan vai tuleeko se yli äyräiden. (Huom. kirjassa “Linnunradan käsikirja liftareille -The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” esitellään tällainen ilmiö, mutta se onkin scifi-kirja, perustuu mielikuvitusmaailmaan)

Aito joki on realistinen osa ympäristöämme. Epäaito joki kuuluu kuvitteelliseen maailmaan. Sama ero on aidon ja epäaidon kassavirtaennusteen välillä.

 

raita D vers1

Google Maps ________History of Cartography_________The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

 

Epäaito kassavirtaennuste ei pysty osoitamaan miten kassa käyttäytyy kuukausittain. Se oikaisee suoraan alkupisteestä loppupisteeseen, hyppää päättyneen tilikauden kassavirtalaskelmasta seuraavan tilikauden lopun kassavirtaanennusteeseen. Teknisesti tämä johtuu siitä, että epäaito kassavirta ei sisällä tarvittavia linkkejä taseeseen, se ei siis noudata kahdenkertaisen kirjanpitomatematiikan menetelmiä. Tase ei ole siten tasapainossa eikä tiedetä mahtuuko rahavirta siihen “uomaan”, jonka epäaito tase sille osoittaa. Koska epäaito ennuste ei seuraa taseen sisäisiä tapahtumia, se ei myöskään voi tietää mitä kassavirtaan vaikuttavia tasetapahtumia sieltä löytyisi. Siksi sen luotettavuus on kyseenalainen.

Aito kassavirtaennuste hallitsee sekä tuloslaskelman että taseen, se kertoo poikkileikkauksittain eri ajanhetken arvot niistä molemmista. Se on niin kuin aito joki – virtaus missä tahansa sen pisteessä voidaan mitata! Tämä on mahdollista vain monimutkaisen matematiikan avulla, sillä hallitaan taseen sisäiset “sivujoet” ja “kosket” jotka vaikuttavat kassavirtaan. Tästä matemaattisesta piirteestä johtuu, että aito kassaennuste sisältää aina taseen, joka on tasapainossa. Monimutkaisesta matematiikasta johtuen aito ennuste on niin harvinainen, vain harvat yritykset ovat saaneet sen käyttöönsä.

 

KAHDENLAISTA KASSAVIRTAA: menneisyys ja tulevaisuus – historia ja ennuste

 

 

rainaCvers1

 

 

SIMULOINTIHYÖTY

Itseorganisoituvan Mr Futuri Prudens -robotin monimutkaisesta matematiikasta on käyttäjälle hyötyä: kassavirtaennustetta voidaan sen avulla helposti simuloida.

Esimerkiksi kun jotakin tulostekijää muutetaan, seuraa muu osa tuloslaskelmaa sekä tase automaattisesti tehtyä muutosta ja lisäksi tase asettuu tasapainoon. Ja jos halutaan, myös kustannuskulttuuri säilyy entisenä, “business as usual” oletus seuraa että näin tapahtuu.

Leave a Reply