[H1] Aito kassavirtaennuste

[H1] Aito kassavirtaennuste

Kirkas menneisyys, sumuinen tulevaisuus:

Toteutunut kassavirta on yksiselitteisesti määriteltävissä ja laskettavissa. Määrittely on tehty kirjanpitosäännöksissä ja laskeminen tapahtuu kirjanpitotiedoilla. Laskentaprosessi on yksinkertainen ja tuloksia on vain yksi. 

Ennusteisiin perustuva, tulevaisuudessa toteutuva kassavirta ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä ja laskettavissa. Ei ole olemassa suoraviivaisia laskentakaavoja eikä konkreettisia lähtötietoja, joihin määrittelyn ja laskennan voisi sitoa. Vaihtoehtoja on runsaasti ja tuntemattomia muuttujia paljon. 

MITEN?

Vaikka tulevaisuus on tietenkin tuntematon, voidaan tulevaisuuden kassavirrasta kuitenkin jotain selvittää. Sille voidaan osoittaa rajat, etsiä niiden väliin jäävät vaihtoehdot ja tehdä niistä valintoja. Tulevaisuuden kassavirta-alue siten hahmotellaan niillä asioilla – vaihtoehdoilla – jotka laskennallisesti tunnetaan.

Niinpä käsite “aito kassavirtaennuste” tarkoittaa kassavirtaennustetta, jonka tuottaa seuraava prosessi. Ensin kartoitetaan kahdenkertaisen kirjanpidon sääntöjä noudattaen eri kassavirtavaihtoehdot, saadaan niiden rajoittama “tulevaisuuden kassavirta” -alue, josta valitaan yksi aktiivisti seurattavaksi. Tämä on “aktiiviksi valittu” on aito kassavirtaennuste.

TULEVAISUUDEN KASSAVIRTA –> AKTIIVI KASSAVIRTAENNUSTE = AITO KASSAVIRTAENNUSTE

Määrittelyn ydin on siinä, että tulevaisuuden kassavirtaa ei konkreettisena ja tarkkarajaisena ole olemassa, vaan että sitä edustaa “hahmo”, joka puolestaan muodostuu lukuisista sen sisällä olevista aidoista kassavirtaennuste -vaihtoehdoista, joista mikä tahansa voi toteutua. Niistä kaksi on muita tärkeämpiä. Toinen on aktiivi kassavirtaennuste, toinen tulevaisuudessa toteutuva kassavirta. Sitä ei tietenkään tunneta, mutta tiedetään, että näillä säännöillä se on siellä muiden joukossa. Kaikki muut ovat ennustevaihtoehtoja.

 

Leave a Reply