[T4] Self-organization / itseorganisoituminen

SELF-ORGANIZATION

Self-organization is a process where some form of global order or coordination arises out of the local interactions between the components of an initially disordered system. This process is spontaneous: it is not directed or controlled by any agent or subsystem inside or outside of the system; however, the laws followed by the process and its initial conditions may have been chosen or caused by an agent. It is often triggered by random fluctuations that are amplified by positive feedback. The resulting organization is wholly decentralized or distributed over all the components of the system. As such it is typically very robust and able to survive and self-repair substantial damage or perturbations. Self-organization occurs in a variety of physical, chemical, biological, social and cognitive systems. Common examples are crystallization, the emergence of convection patterns in a liquid heated from below, chemical oscillators, the invisible hand of the market, swarming in groups of animals, and the way neural networks learn to recognize complex patterns.

Itseorganisoituminen

Itseorganisoituminen on lähinnä kompleksisten systeemien ominaisuus. Niihin syntyy itseorganisoitumisen kautta “ilmaiseksi” järjestystä, joka näkyy osia suurempina uusina kokonaisuuksina emergenttinä “hahmoina”. Itseorganisoituminen selittää kompleksisia systeemejä kuten elämää, aivoja, taloutta ja teknologiaa.

Kompleksisuus tarkoittaa sellaisen kokonaisuuden (järjestelmän) ominaisuutta, joka

  1. koostuu monesta, toisiinsa vaikuttavasta osasta ja
  2. nämä osien vaikutukset ovat vaikeasti selitettäviä.

Tulos/tase budjetti , joka on tehty kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti, on  siten edellisten määrittelyjen mukaan selvästi kompleksinen systeemi. Se muodostuu sadoista tileistä ja kymmenstä tiliryhmistä, sen tilit vaikuttavat toisiinsa ja vaikutukset ovat vaikeasti selitettävissä.

(Lähteet: Wikipedia, Fides Fiscus)

 

AITO JA EPÄAITO KASSAVIRTAENNUSTE  ja self- systeemi – mistä tässä puhutaan?

Kassavirtalaskelmien tekeminen ja automatisointi ovat päätehtäviä ammatissani. Kun luonteeni mukaisesti pyrin aina löytämään uusia ja parempia ratkaisuja, olen vuosien varrella mennyt innolla mukaan moniin kehityshankkeisiin. Olen muun muassa ollut suunnittelemassa kirjanpitoa ja kassavirtaa analysoivia tietokoneohjelmistoja, sekä kehittämässä useita kassavirtaennusteissa käytettäviä niin sanottuja“itseorganisoituvia systeemejä” , joilla aitoja tulevaisuuden kassavirtaennusteita voidaan tehdä. Microsoft -sertifikaattini vuoksi tieto näiden self-systeemien olemassaolosta on julkaistu maailmanlaajuisessa MS-hakemistossa. Vuonna 2008 julkaistiin kolmas, täysin uusi systeemi, ja se herätti niin paljon kansainvälistä kiinnostusta, että minut pyydettiin pitämään luento tästä luomastani self-ratkaisusta SASO/IEEE:n konferenssissa Venetsiassa.

Leave a Reply