[T3] Cash flow statement – Kassavirtalaskelma

[T3] Cash flow statement – Kassavirtalaskelma

Cash flow statement

Cash flow can refer to actual past flows or projected future flows.

In financial accounting, a cash flow statement, also known as statement of cash flows, is a financial statement that shows how changes in balance sheet accounts and income affect cash and cash equivalents, and breaks the analysis down to operating, investing, and financing activities. Essentially, the cash flow statement is concerned with the flow of cash in and out of the business.

True – Untrue

When the statement captures both the current operating results and the accompanying changes in the balance sheet, and the double-entry -method is in use, then the statement is true. If the double-entry -method is not in use, the “statement” is untrue.

Kassavirtalaskelma: yksi kolmesta

Kassavirtalaskelma on yksi yrityksen kolmesta taloudenpidon peruslaskelmasta. Kaksi muuta laskelmaa ovat tuloslaskelma ja tase.  Ne kaikki voivat kuvata joko yrityksen historiaa (lähde: kirjanpito) tai tulevaisuutta (lähde: ennuste).

Kassavirtalaskelma kertoo halutun ajanjaksoa puitteissa kassan alkuarvon, sen tapahtumat ja loppuarvon. Historia -laskelma perustuu kirjanpitoon. Ennuste-kassavirtalaskelman avulla saadaan selville yrityksen maksuvalmius jo ennakkoon, jolloin yritys osaa varautua mahdollisiin rahoitusvajeisiin.

Tuloslaskelma puolestaan kertoo yritykselle syntyneet tuotot ja kulut mutta ei niiden vaikutusta kassaan. Tuloslaskelman tarkoitus on rekisteröidä operatiivisiä tapahtumia, jotka vaikuttavat yrityksen oman pääoman tasoon.

Tase on poikkileikkaus omaisuudesta ja veloista. Operatiiviset tuloslaskelmantapahtumat ikäänkuin kaadetaan taseeseen, jossa ne voivat mennä, tapahtumakalenterin ohjaamina, kassaan, saataviin tai velkoihin.  Taseen “sisällä” tapahtuu myös siirtoja tileiltä toisille sekä “ulkomaailmaan” ja “ulkomaailmasta”.

Kassavirtalaskelma historiatiedoilla
Kassavirtalaskelma on määrämuotoinen kirjanpidon asiakirja, aivan kuten tuloslaskelma ja tase ovat. Se osoittaa tuloslaskelman tapahtumien ja taseen tapahtumien kassavaikutukset. Koska kirjanpito tapahtuu kuukausittain, se noudattaa tapahtumaklenteria ja tasejatkuvuus -periaatta, on kassavirtalaskelma saatavissa joka kuukauden lopun tasetilanteesta.

Kassavirtalaskelma ennustetiedoilla: Aito – Epäaito
On olemassa kahdenlaisia kassavirtalaskelma -ennusteita, aitoja ja epäaitoja

AITO: Aito ennuste on tehty kuten kahdenkertainen kirjanpitoperiaate edellyttää. Se seuraa samoja periaateita kuin kirjanpidon historiatiedoilla tehty kassavirtalaskelma.

EPÄAITO: Epäaito ennuste saadaan silloin, kun ennustelaskelmissa ei ylläpidetä tasejatkuvuutta joten tase-ennuste ei ole jatkuvasti tasapainossa. Niinpä saman tasejatkuvuusperiaatteen vuoksi kassavirtalaskelmaa ei voida laskea pelkästään yhden tulevaisuuden kuukauden arvoilla. Ja siitä taas seuraa, että pelkillä vuosiarvoilla laaditut kassavirtaennusteet (ja tase-ennusteet) ovat epäaitoja ja siten sekä matemaattisesti virheellisiä että kirjanpitoperiaatteiden vastaisia.

(useita lähteitä: Yrityssuomi, Wikipedia, Fides fiscus)

KASSAVIRTALASKELMA, PERIAATE:

KASSA (1) >> MAKSUT SISÄÄN + MAKSUT ULOS >> KASSA (31)

 

cash flow statement

 

Leave a Reply