Our products

BAU kassaennuste

Ensimmäinen pilvipalvelusta saatava palvelu on BAU-kassaennuste sekä lyhyet tulos/tase raportit.

LIITTYMINEN

BAU – Business as usual – kassavirtaennusteen tarvitsemat lähtötiedot liityttäessä palveluun

– viimeisen päättyneen tilikauden kuukausitaiset kirjanpitoraportit Excel muodossa

– kuluvan tilikauden kuukausittaiset kirjanpitoraportit Excel muodossa

– kuluvan tilikauden vuosiliikevaihtotavoite

– yrityksen identifiointitiedot

Palvelu käsittelee nämä tiedot: muodostaa niistä yrityksen profiilitiedot ja laskee BAU -ennusteen. Tämän jälkeen palvelu lähettää yritykselle Excel -muotoisen lopputilikauden BAU-tulos/tase ja kassavirtaennusteen sekä simulointilomakkeen.

SIMULOINTI

Palauttamalla simulointilomakkeen saa käyttäjä päivitetyn kassaennusteen ja uuden simulointilomakkeen uutta päivitystä varten.

Saatuaan päivitetyt simulointitiedot palautteena, tuottaa palvelu uudet lyhytmuotoiset, kuukausittaiset ennusteet tuloslaskelmasta, taseesta sekä kassavirrasta.

MUUTA

Pk- ja mikroyritys voi saada käyttöönsä aidon kassaennusteen ja muokata sitä niin monta kertaa kuin haluaa, aina silloin, kun yrityksessä tai sen ympäristössä tapahtuu talouteen vaikuttavia muutoksia. Yritys voi näin jatkuvasti simuloida tulevaisuusvaihtoehtoja.

BAU -kassaennuste toimii pilvipalveluna ja on käytössä 24 h vuorokaudessa. Palvelu perustuu Mr Future Prudens nimiseen robottiin, joka käsittelee kaikki simulointipyynnöt ja lähettää palautteena ennusteraportit. Palveluun liittyminen on oma prosessinsa ja sen jälkeen alkaa normaalikäyttö.

Kassaennustekyselyjen vastinaika on lyhimmillään 30 minuuttia (vaikka itse laskenta vie vain muutamia sekuntteja, on varauduttu siihen, että systeemi tekee joka laskentakierroksella historiavarmistuksen tai tarkistuskyselyn käyttäjäyritykselle).

Tätä pitempiä vastinaikoja on odettavissa silloin, kun robottiin muodostuu laskentajonoja tai kun se tekee runsaasti varmistuskyselyjä. Kaikki pyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä.

1. AITO KASSAENNUSTE

Posted by on Jan 9, 2013 in Artikkelit, Esille | 0 comments

1. AITO KASSAENNUSTE

MIKÄ ON TÄRKEIN YRITYSTÄ KUVAAVA TIETO? Tietenkin kassa, kassavirta, maksuvalmius tai joku muu sellainen tieto, joka kertoo nopeasti liikkuvan rahan tuomasta elämänvoimasta. Jos pankkitilillä on tarpeeksi rahaa, voi pk-yritys ratkaista kaikki eteen tulevat ongelmat. Toteutunut kassavirta tulee selville “itsestään”, kirjanpidosta ja pankkitileistä; tulevaisuuden kassavirta, ennuste, täytyy selvittää laskelmilla. Ennusteita on  kahdenlasia:epäaitoja eli vihje- ja arvaustason tarkuudella tehtyjä, ja aitoja eli...

read more

[F2] Self-organizing system / itseorganisoituva systeemi

Posted by on Jan 26, 2013 in Faktat | 0 comments

SELF-ORGANIZING SYSTEMS: Self-organizing systems have forever produced integrated outcomes in nature (ecosystems) and in human societies (language). Perhaps the earliest examples of self-organizing commercial systems are town markets that, with their haggling merchants, date back to the dawn of commerce itself. But in the Internet age, self-organizing systems go beyond market exchange to produce complex, sophisticated, highly competitive products: computer operating systems (Linux), scientific blueprints (the human genome), and vast multimedia...

read more

4. MISTÄ TUNTEE AIDON KASSAVIRRAN?

Posted by on Jan 25, 2013 in Artikkelit | 0 comments

4. MISTÄ TUNTEE AIDON KASSAVIRRAN?

    VARMASTI AITO KASSAVIRTA Kirjanpitoon perustuva yrityksen lähihistorian kassavirta on helposti muodostettavissa. Se on selkeiden laskentasääntöjen tuottama, konkreettinen raportti, joka muodostuu kirjanpidosta kerätyistä arvoista. Se prosessoidaan kerralla valmiiksi, eikä siinä ole virheitä, sillä se on muodostettu tarkasti kirjanpitosääntöjen mukaan, joten se on aina aito. Sitä voidaan kutsua staattiseksi, sillä sen ei tarvitse enään myöhemmin reagoida mihinkään, ja se on, niin kuin kaikki muutkin kirjanpidon...

read more

3. ONGELMA JA RATKAISU

Posted by on Jan 14, 2013 in Artikkelit | 0 comments

3. ONGELMA JA RATKAISU

  ONGELMA: BUDJETTI TOIMII, KASSAENNUSTE EI Juttelin kerran erään kehitysyhtiön toimitusjohtajan kanssa. Yhtiön omistaa hyvin suuri kaupunki, ja sen tehtävänä on koota kaupungin siipien suojiin lupaavia uusyrityksiä. Yrityspolitiikkansa mukaisesti kaupunki tukee näitä timanttiluokan yrityksiä muutaman vuoden ajan. Kehitysyhtiö vastaa siitä, että ne saavat sopimusten mukaiset rahoitusavustukset. Rahoitus auttaa niitä loppuunsaattamaan tuotekehityksen ja kantaa ne yritystoiminnan alkuvaiheessa olevan rahoituskuilun...

read more

[F1]Robot –> bot

Posted by on Dec 30, 2012 in Faktat | 0 comments

ROBOT A robot is a mechanical or virtual artificial agent, usually an electro-mechanical machine that is guided by a computer program or electronic circuitry. Robots can be autonomous, semi-autonomous or remotely controlled and range from humanoids such as ASIMO and TOPIO to Nano robots, ‘swarm’ robots, and industrial robots. By mimicking a lifelike appearance or automating movements, a robot may convey a sense of intelligence or thought of its own. The word robot can refer to both physical robots and virtual software...

read more

[H1] Aito kassavirtaennuste

Posted by on Dec 28, 2012 in Hypotheses | 0 comments

[H1] Aito kassavirtaennuste

Kirkas menneisyys, sumuinen tulevaisuus: Toteutunut kassavirta on yksiselitteisesti määriteltävissä ja laskettavissa. Määrittely on tehty kirjanpitosäännöksissä ja laskeminen tapahtuu kirjanpitotiedoilla. Laskentaprosessi on yksinkertainen ja tuloksia on vain yksi.  Ennusteisiin perustuva, tulevaisuudessa toteutuva kassavirta ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä ja laskettavissa. Ei ole olemassa suoraviivaisia laskentakaavoja eikä konkreettisia lähtötietoja, joihin määrittelyn ja laskennan voisi sitoa. Vaihtoehtoja...

read more

[S1] SASO/IEEE Conference

Posted by on Dec 27, 2012 in Stories | 0 comments

[S1] SASO/IEEE Conference

Venetsia 2008: Tähän vuoden 2008 SASO konferenssiin sain kutsun tulla esittelemään kehittämääni self-systeemiä, mutta en sitten lopulta mennyt sinne luennoimaan. Ehtona puheenvuorolle oli, että minun kehittämien self-systeemien algoritmit tulisi esitellä luennossa. Tilaisuus oli luonteeltaan akateeminen, joten minun tekemät oivallukset olisi haluttu koko self-yhteisön tarkastelun kohteeksi.  Koska tätä en halunnut tehdä, luovuin puheenvuorosta ja samalla artikkelipaikasta SASOn vuosijulkaisussa ja menin mukaan tilaisuuteen...

read more

[T3] Cash flow statement – Kassavirtalaskelma

Posted by on Dec 23, 2012 in Termit | 0 comments

[T3] Cash flow statement – Kassavirtalaskelma

Cash flow statement Cash flow can refer to actual past flows or projected future flows. In financial accounting, a cash flow statement, also known as statement of cash flows, is a financial statement that shows how changes in balance sheet accounts and income affect cash and cash equivalents, and breaks the analysis down to operating, investing, and financing activities. Essentially, the cash flow statement is concerned with the flow of cash in and out of the business. True – Untrue When the statement captures both the current operating...

read more

[T2] Cashflow – Kassavirta

Posted by on Dec 22, 2012 in Termit | 0 comments

[T2] Cashflow – Kassavirta

Cashflow Cash flow is the movement of money into or out of a business, project, or financial product. It is usually measured during a specified, finite period of time.   Measurement of cash flow can be used for calculating other parameters that give information on a company’s value and situation. Cash flow is a generic term used differently depending on the context. It may be defined by users for their own purposes. It can refer to actual past flows or projected future flows (Lähde: Wikipedia) True >< Untrue Cash flow is...

read more

[T4] Self-organization / itseorganisoituminen

Posted by on Dec 22, 2012 in Termit | 0 comments

SELF-ORGANIZATION Self-organization is a process where some form of global order or coordination arises out of the local interactions between the components of an initially disordered system. This process is spontaneous: it is not directed or controlled by any agent or subsystem inside or outside of the system; however, the laws followed by the process and its initial conditions may have been chosen or caused by an agent. It is often triggered by random fluctuations that are amplified by positive feedback. The resulting organization is wholly...

read more