Kassaennuste

Mikä on yrityksen tärkein tunnusluku? Tietenkin maksuvalmius, kassavirta tai mitä nimeä siitä haluaakaan käyttää: jos pankkitilillä on tarpeeksi rahaa, voi yritys ratkaista kaikki muut ongelmat. Kassavirta tuntuu yksikertaiselta käsitteeltä. Se on yksinkertainen, jos tarkastellaan menneisyyttä. Yritykselle tärkeämpi on kuitenkin tulevaisuuden kassavirta. Silloin ollaankin tekemisessä useiden hyvin monimutkaisten asioiden kanssa. 

Kassavirta, onko se staattinen vai dynaaminen?

Kassavirtaennusteiden tekeminen on minun ammattini. Siihen liittyen olen ollut mukana monissa hankkeissa, muun muassa kehittämässä ns. ”itseorganisoituvia systeemejä”, joilla aitoja kassavirtaennusteita voidaan tehdä.

Miksi tarvitaan näin oudon termin, ”itseorganisoituva systeemi”, kuvaamia apuvälineitä?

Yleisesti ajateltuna itseorganisoituva systeemi on jokin ”olio”, joka voi itsenäisesti reagoida ympäristönsä tapahtumiin. Olio, jolla on kyky muistaa, analysoida ja päätellä.

Tässä yhteydessä se tarkoittaa tietokoneohjelmaa, joka sisältää rajallisen määrän päättelykykyä. Kukaan ei ohjaa sitä vaan se osaa tehdä tarvittavat päätökset itse. Se myös muistaa ja  oppii kokemustensa kautta.

Kun tarkastellaan kirjanpidon mukaista toteutunutta kassavirtaa, on se luonteeltaan staattinen. Se on siinä asennossa johon se on aikoinaan asettunut eikä hievahdakaan siitä. Sen ei tarvitse reagoida mihinkään.

Kun taas tarkastellaan tulevaisuuden kassavirtaa, on kuva siitä hyvinkin eläväinen, dynaaminen. Lukuisat asiat vain odottavat hetkeä jolloin siihen voisi alkaa vaikuttamaan. Itseorganisoituva systeemi hoitaa reagoimisen, se hallitsee näiden lukuisten asioiden käyttäytymisen ja siksi se on välttämätön aidon kassavirtaennusteen aikaansaamiseksi.

Aito ja epäaito kassavirtaennuste – mistä tässä puhutaan?

On todellakin olemassa kahdenlaisia kassavirtaennusteita, aitoja ja epäaitoja. Niiden eroa voidaan havainnollistaa jokivertailulla.mallijoki

Aito, luonnollinen joki alkaa jostakin pisteestä, se polveilee vähän kerrallaan eteenpäin päätyen viimein johonkin loppupisteeseen. Välillä siihen liittyy sivujokia ja joskus se hiljentää vauhtiaan järvien kohdalla.

Epäaito joki on sellainen, joka vain lähtee jostakin pisteestä ja yhtäkkiä ilmestyy johonkin toiseen pisteeseen. Kukaan ei tiedä sen käyttäytymismekaniikasta alku- ja loppupisteiden välillä. vanha kartta

Sen sivujokia ei ole kartoitettu, korkeintaan oletettu kuten muinaisajan kartoissa oli tapana tehdä.
Kukaan ei ole myöskään tietoinen sen tasapainosta – mahtuuko vesi uomaan vai tuleeko se yli äyräiden. (Huom. kirjassa ”Linnunradan käsikirja liftareille” esitellään tällainen ilmiö, mutta se onkin scifi-kirja, perustuu mielikuvitusmaailmaan)

Aito joki on realistinen osa ympäristöämme. Epäaito joki kuuluu kuvitteelliseen maailmaan. Sama ero on aidon ja epäaidon kassavirtaennusteen välillä.

Epäaito ennuste

Epäaito kassavirtaennuste ei osoita miten kassa käyttäytyy hetkittäin, ajan kuluessa. Se oikaisee suoraan alkupisteestä tulevaisuuspisteeseen.
Teknisesti tämä johtuu siitä, että epäaito kassavirta ei sisällä tarvittavia linkkejä taseeseen, se ei noudata kahdenkertaisen kirjanpitomatematiikan menetelmiä. Tase ei ole siten tasapainossa eikä tiedetä mahtuuko rahavirta siihen ”uomaan”, jonka epäaito tase sille osoittaa. Koska epäaito ennuste ei seuraa mitä taseen sisällä tapahtuu, se ei voi tietää mitä kassavirtaan vaikuttavia tasetapahtumat sieltä löytyisi. Siksi sen luotettavuus on kyseenalainen.

Aito ennuste

Aito kassavirtaennuste hallitsee sekä tuloslaskelman että taseen, se kertoo poikkileikkauksittain eri ajanhetken arvot niistä molemmista. Se on niin kuin aito joki – virtaus missä tahansa sen pisteessä voidaan mitata! Tämä on mahdollista vain monimutkaisen matematiikan avulla, sillä hallitaan taseen sisäiset ”sivujoet” ja ”kosket” jotka vaikuttavat kassavirtaan. Tästä matemaattisesta piirteestä johtuu, että aito kassaennuste sisältää aina taseen, joka on tasapainossa. Monimutkaisesta matematiikasta johtuen aito ennuste on niin harvinainen, vain harvat yritykset ovat saaneet sen käyttöönsä.

Simulointihyöty

Monimutkaisesta matematiikasta on käyttäjälle hyötyä: kassavirtaennustetta voidaan simuloida. Esimerkiksi kun jotakin tulostekijää muutetaan, seuraa muu osa tuloslaskelmaa sekä tase automaattisesti tehtyä muutosta ja lisäksi tase asettuu tasapainoon. Ja jos halutaan, myös kustannuskulttuuri säilyy entisenä, ”business as usual” oletus seuraa että näin tapahtuu.

Kassavirtaennuste – se tärkein

Kun yritys joutuu aina päätöksiä tehdessään arvioimaan niiden tulevaisuusvaikutuksia, ja kun päätöksenteko on itse asiassa yrityksen päätehtävä, niin miksi se ei käyttäisi apunaan parasta mahdollista saatavissa olevaa informaatiota eli aitoa kassaennustetta – laajemmin sanottuna aitoa tase-ennustetta?

Kategoria(t): business | Kommentoi

Blogi – mitä se on?

Blogi -sana vilisee joka päivä näkyvissä eri lähteissä, niihin voi tutustua netissä ja niitä on saatavilla kaikista mahdollisista aiheista. Mutta oletko koskaan miettinyt mitä ne blogi-ihmiset oikein tekevät saadakseen omat juttunsa näkyviin? Ajattelin selvittää tämän näkökulman: menin WordPress.com sivulle ja avasin blogin. Aiheeksi valitsin cashflow -käsitteen, sehän on juuri se seikka mihin yrittäjät törmäävät päivittäin – vähintään päivittäin. Ja se on myös se seikka jonka konsultoinnin ympärillä minä olen viettänyt viimeiset 30 vuotta, sen puitteissa olen oppinut tuntemaan yli 1000 yritystä sekä niiden yrittäjät ja johtajat ympäri maailmaa.

Tervetuloa mukaan tälle tutkimusmatkalle!

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi